Pianka, wełna czy styropian?

Dominującą pozycję wśród ogólnodostępnych materiałów izolacyjnych poddasza stanowi wełna mineralna. Głównym powodem danego zjawiska są przede wszystkim łatwość zakupu wełny, pozorna prostota jej założenia oraz nieznajomość nowoczesnych metod izolacji. Stale rosnącym w siłę rywalem dla wełny mineralnej jest pianka poliuretanowa. Historia wełny mineralnej sięga końca XIX wieku od kiedy rozpoczęto jej produkcję na masową skalę. Z kolei coraz popularniejsza metoda izolacji otwartokomórkową pianką poliuretanową obecna jest na rynku od ponad 15 lat. W tym okresie nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnej technologii natryskowej. Parametry stosowanych obecnie pianek znacznie odbiegają od pozostałych metod izolacji gwarantując tym samym bezproblemową eksploatację na przestrzeni wielu lat. Natrysk pianki przeprowadzany jest za pomocą wysoko zaawansowanego sprzętu, a sam materiał spełnia najwyższe normy.Poniżej zaprezentowana została tabela zawierająca porównanie trzech ogólnodostępnych materiałów izolacyjnych. Pod zestawieniem znajduje się szczegółowy opis poszczególnych podobieństw oraz różnić pomiędzy pianką PUR, a wełną mineralną.

Porównanie technologii izolacyjnych

 Pianka PURWełna mineralnaStyropian
Współczynnik przewodzenia
ciepła materiału (W/m*K)
0,020 – 0,039 0,032 – 0,045 0,034 – 0,046
HydroizolacjaTak Nie Nie
NasiąkliwośćNiewielka Bardzo duża Niewielka
SzczelnośćNa najwyższym poziomie Średnia (mostki termiczne) Niska
Ciężar7-14 kg/m³ 14-50 kg/m³ 15-18 kg/m³
Właściwości akustyczneBardzo dobre
Dobre Średnie
Czas ocieplenia 250 m²1 dzień 5 dni 4 dni

 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Wełna mineralna Niestety w przypadku wełny mineralnej bardzo często jej jakość idzie w parze z rosnącą ceną. Stąd też najlepszy współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,033 W/(mK) charakteryzuje najdroższe spośród dostępnych wełn mineralnych. Zazwyczaj do izolacji poddasza używa się średniej jakości wełny posiadającej współczynnik dochodzący nawet do poziomu λ = 0,045 W/(mK). Zaleca się, aby grubość wełny wynosiła nie mniej niż 20 cm grubości (15 cm jako warstwa międzykrokwiowa, a 5 jako warstwa nakrokwiowa).Pianka PUR Najpopularniejszym rodzajem pianki w przypadku ocieplania poddasza jest pianka otwartokomórkowa. W zależności od producenta charakteryzuje ją różny stopień przewodności cieplnej. Zazwyczaj oscyluje w granicy λ = 0,029-0,038 W/(mK)

 

Szczelność

Wełna mineralna Przyjmuje się, że prawidłowo wykonana izolacja wełną mineralną powinna składać się z dwóch warstw (pierwsza pomiędzy krokwiami, a druga ułożona do niej prostopadle). Pomimo pozornie prostej konstrukcji trudno znaleźć firmę, która wykona całą pracę w należyty sposób. Niejednokrotnie ze względu na ciągłą pracę konstrukcji dachu mostki termiczne pojawiają się już po kilku tygodniach od ocieplenia. Dodatkowo szczególnie kłopotliwe w izolacji wełną bywają miejsca trudno dostępne, gdzie wełna bywa zazwyczaj wpychana bez zachowania zasad poprawnej izolacji.Pianka PUR Najbardziej rozpoznawalnymi cechami pianki poliuretanowej są: bezspoinowość, szczelność oraz znaczący rozrost. Izolacja pianką PUR traktowana jest jako lider jeśli chodzi o eliminację mostków termicznych oraz zabezpieczanie miejsc trudno dostępnych.

Ciężar warstwy izolacyjnej

Ciężar warstwy izolacyjnej bywa niestety parametrem często pomijanym przy wyborze metody izolacji poddasza. Warto pamiętać, że cięższe izolacje wymagają solidniejszej konstrukcji dachu. Niestety firmy ocieplające poddasza wełną mineralną niejednokrotnie nie informują o tym fakcie swoich Klientów. Przeciążenie dachu może objawić się dopiero po kilku latach, jednak wiąże się wówczas z kompleksowym remontem całej, bądź znaczącej części więźby dachowej.Wełna mineralna Najczęściej do ocieplenia poddasza stosowane są maty lub miękkie płyty. Waga metra sześciennego płyty waha się w granicy 16-60 kg. Z kolei jeden metr sześcienny maty (szklanej lub skalnej) potrafi obciążyć dach o dodatkowe 10-35 kg.Pianka PUR Pianka otwartokomórkowa stosowana przy izolacji poddasza stanowi dla dachu obciążenie wyłącznie 8-12 kg/m3.

 

Nasiąkliwość wełny, a pianki PUR

Kolejna kluczowa cecha w przypadku wieloletniego użytkowania budynku.Wełna mineralna Z obserwacji naszych Klientów wynika, iż wełnę charakteryzuje przede wszystkim wysoka nasiąkliwość oraz kapilarne podsiąkanie wilgoci z przegród. Wełna tym samym traci wówczas swoje właściwości termoizolacyjne. Kolejnym krokiem po zawilgoceniu wełny jest niszczenie, za jej sprawą, pozostałych elementów konstrukcyjnych dachu. Sytuacja ta stwarza wyśmienite warunki dla rozwoju grzybów pleśniowych. Bywają także przypadki zamarzania nasiąkniętej wodą wełny mineralnej.Pianka PUR Dokonując analizy pianki PUR powinno wziąć się pod uwagę nie tylko sam parametr nasiąkliwości, ale przede wszystkim jej zupełnie odmienną budowę. Woda, która przedostanie się do pianki zostaje całkowicie oddana do membrany paroprzepuszczalnej. W odróżnieniu od pozostałych materiałów izolacyjnych woda nie wpływa w żadnym stopniu na właściwości izolacyjne piany, nie powoduje jej kruszenia, ani nie zmienia innych parametrów fizykochemicznych.

  Osiadanie

Wełna mineralna Wiele firm prowadzących natrysk pianki PUR wprowadza swoich Klientów w błąd określając wełnę mineralną jako niestabilną z punktu widzenia właściwości cieplnych. Parametry izolacyjne wełny mineralnej nie ulegają znacznemu spadkowi na przestrzeni lat. Charakteryzują ją jednak zjawiska osiadania oraz pękania połączeń, które w połączeniu z wysoką nasiąkliwością prowadzą do ogromnych spadków właściwości termoizolacyjnych warstwy.Pianka PUR W przypadku pianek otwartokomórkowych kluczem do ich długowieczności jest właściwe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Promienie słoneczne mogą powodować kruszenie się warstwy. Właściwie wykonana i zabezpieczona izolacja nie zmienia swojej struktury, nie odrywa się od podłoża czy też krokwi, nie osiada oraz nie kruszy się.

 

Czas wykonania izolacji

Wełna mineralna Ze względu na konieczność nałożenia dwóch warstw wełny mineralnej, częste osuwanie się izolacji, konieczność stosowania sznurków i innego typu mocowań, ocieplenie poddasza w jednorodzinnym domu wymaga 4-5 dni roboczych.Pianka PUR Zakłada się, iż ekipa natryskowa składająca się z dwóch osób jest wstanie ocieplić do 300m² powierzchni dziennie. Wykonanie izolacji poddasza jednorodzinnego budynku mieszkalnego zajmuje zatem tylko 1 dzień roboczy.

 

Izolacja akustyczna

Nasi Klienci, którzy skorzystali z ocieplenia pianką poliuretanową jako jedną z jej kluczowych zalet wskazują właściwości akustyczne materiału. Jako przyczynę należy wskazać przede wszystkim szczelność całej izolacji, która wyróżnia piankę PUR na tle wełny czy też styropianu. Warto jednak wspomnieć, iż niezależnie od zastosowanego materiału kluczem do satysfakcji Inwestora jest wykwalfikowana firma, która wykonuje daną izolację.

  Bezpieczeństwo dla zdrowia

Wełna mineralna Uznaje się, że szczelnie odizolowana za pomocą płyt KG warstwa wełny mineralnej jest nieszkodliwa dla zdrowia. Bezpośrednia styczność z wełną, przy nieprzestrzeganiu zasad Producenta wiąże się z wysokim zagrożeniem zdrowia ludzi, w szczególności dotyczy podrażnienia skóry oraz dróg oddechowych.Pianka PUR Dany rodzaj izolacji powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalfikowanych, przeszkolonych pracowników przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP oraz reguł związanych z wykorzystywaniem zaawansowanych technologicznie maszyn oraz materiałów, z których powstaje piana. Po natrysku, a następnie przewietrzeniu pomieszczeń pianka jest całkowicie obojętna dla zdrowia ludzi i zwierząt, nie wywołuje uczelnia, ani nie pyli. Piankę PUR bardzo często używa się do izolacji chłodni, w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, co potwierdza jej neutralny wpływ na zdrowie ludzi.

 

Aplikacja

Wełna mineralna Osoby wykonujące izolację wełną mineralną muszą przestrzegać zasad BHP, przede wszystkim odnośnie używania odzieży ochronnej, okryć twarzy oraz zabezpieczenie dróg oddechowych. Po wykonaniu izolacji zaleca się dokładnie wysprzątać ocieplone pomieszczenie z racji tego, iż wełna mineralna jest materiałem silnie pylącym, którego resztki potrafią szkodliwie oddziaływać na zdrowie mieszkańców przez długi okres czasu.Pianka PUR Podczas natrysku pianki PUR, podobnie jak w przypadku wykonywania izolacji wełną mineralną, konieczne jest przestrzeganie wszelkich zasad BHP. Firmy natryskowe korzystają w związku z tym z masek gazowych, kombinezonów oraz rękawic ochronnych. Reakcja chemiczna zachodzi w ciągu kilku sekund po nałożeniu warstwy, a towarzyszący jej pył opada w ciągu doby. Ocieplane pomieszczenia powinny być wietrzone zazwyczaj przez 24h po wykonaniu izolacji. Po danym czasie pianka staje się całkowicie bezpieczna dla zdrowia ludzi.  

Odporność na czynniki biologiczne

W sytuacji, gdy wełna mineralna ulegnie zawilgoceniu, na jej powierzchni łatwo powstaje pleśń i zagrzybienie. Część naszych Klientów jako nadrzędny argument wymiany starej wełny na nowoczesną piankę PUR wskazało zniszczenie warstwy izolacji przede wszystkim przez kuny. Warto wspomnieć, iż pianka jest odporna na większość rozpuszczalników organicznych oraz kwasy i zasady, a przede wszystkim na grzyby, pleśnie i bakterie.